Casa de Dom Inácio

Casa de Dom Inácio är ett spiritistiskt healingcenter beläget i Abadiania, en liten by ca 10 mil sydväst om Brasilia. Joáo Teixeira de Faria, även kallad John of God eller Joáo de Deus, grundade detta center 1979 och har drivit det sedan dess med hjälp av ett hundratal volontärer samt frivilliga donationer.

casan-025Casan är en plats för läkning på många olika nivåer, såväl fysiska som mentala, emotionella och andliga. Det som sker är i huvudsak  rekommenderade Spiritual Interventions, örtpreparat, kristallbad, healingbehandlat vatten och slutligen det viktiga energiarbetet i meditationsrummen, the current rooms.

Några få Intervensions görs på scen i samlingsrummet, detta då somliga vill ha eller behöver synliga, tydligare bevis. Dessa är dock frivilliga. Vissa personer kan uppleva omedelbara resultat, andra behöver längre tid på sig. Läkningsprocessen av de behandlingar man får på casan, kan sedan fortsätta pågå upp till ett år efter hemkomst. En del personer kan behöva flera behandlingar och väljer att komma tillbaka till casan.

1 soluppgångTankegångarna vid casan har, liksom i majoriteten av det brasilianska samhället, sin grund i den katolska tron. Casa de Dom Inácio är dock politiskt och religiöst obundet och ingår heller inte i något samfund eller sekt. Alla är lika välkomna att besöka casan, oavsett problem. Alla blir behandlade på lika villkor.

Joáo är av många ansedd som en av de mest kraftfulla spiritistiska healers som lever idag. Han har arbetat som transmedium i drygt femtio år och rest runt i världen. Joáo låter entiteter/andliga guider ta över sin kropp tre dagar i veckan, för att då behandla tusentals människor från hela världen, vilka sökt sig till Casan i behov av hjälp.

Många besökare upplever att de blir hjälpta från sjukdomar som i västvärlden anses vara svårbehandlade.

jog_1Joáo har alltid uppmuntrat till forskning kring vad som sker på Casan, med förväntan om att klinikens sätt att arbeta ska få ökad förståelse och acceptans. Hans förhoppning är även att läkarvetenskapen ska få utökade kunskaper som kan användas inom västerländsk medicin. Genom åren har ett antal böcker skrivits om arbetet på Casa de Dom Inácio. Det har även spelats in ett flertal reportage och dokumentärer som TV visats runt om i världen.


För de som tror behövs inga ord
För de som inte tror är inga ord tillräckliga.

Dom Inàcio de Loyola

Tillbaka