Taktil massage

Taktil stimulering eller lätt massage har på senare år blivit allt vanligare som komplement till traditionell hälso- och sjukvård. Ordet taktil kommer från latinska ordet ”tactus” vilket betyder känsel och beröring.

Metoden innebär med omslutande händer, mjuka lätta strykningar och tryck masseras hela eller delar av kroppen efter ett bestämt rörelsemönster.

Denna massageform är jämförbar med Fibromassage som fokuserar på en lugn avslappnad massage, i ett jämt flöde.

Jag använder mig av  vegetabiliska välgörande massageoljor med lugnande eteriska oljor.