-sørensensistem-

Ansiktszonterapi kan ge mycket effektiva resultat. Det beror bland annat på att ansiktszonterapin står på tre olika ben: traditionell kinesisk medicin, sydamerikanska indianers läkekonst och modern forskning. Det är en unik kombination av gammal erfarenhet och modern kunskap.

Metoden har utvecklats av danskan Lone Sørensen Lopez, vanlig zonterapeut i grunden och neurologen Marcelo Lopez. Det var när Lone Srørensen Lopez arbetade  som zonterapeut i Argentina som hon kom i kontakt med de sydamerikanska indianernas sätt att jobba med zonterapi i ansiktet. Lone lärde sig metoden och märkte att behandlingsresultaten blev ännu bättre när hon kombinerade den kinesiska metodiken med den sydamerikanska. Senare upptäckte hon vad det berodde på.

Inom det indianska zonsystemet bearbetar man olika nervpunkter/nervändar i ansiktet, som är kopplade till olika centra i hjärnan. Har någon problem med tjocktarmen bearbetas till exempel den punkt i ansiktet som är kopplad till del av hjärnan som styr tjocktarmens funktion. En behandlig börjar med punkter som gås igenom i ansiktet där viktiga neurologiska punkter sammanfaller med akupunkturpunkter för att stimulera både energimeridianerna och de kraniala nerverna i kroppen.

Sedan går man igenom zon för zon enligt det indianska systemet för att hitta grundorsakerna till de olika besvären. Om en obalans finns känns det som depåer under huden, från sandkornsstora upphöjningar till riktiga bulor och då behandlas den mest ”belastade” zonen. Om klienten sökt hjälp för ett tillfälligt symtom, till exempel problem med knälederna eller sömnbesvär behandlas även de nervpunkter som är kopplade till dessa områden.

Källa: Artikel från tidskriften Hälsa Nr 1 år 2006. En intervju med Peter Nykänen lärare i ansiktszonterapi.

~~~

En kort presentation av Lone Sørensen:

Lone Sørensen Lopez
grundare av Instituto Reflexologia de Facial/Podal, har en gedigen bakgrund inom komplementär medicin: utbildning inom reflexologi, akupunktur, kinesologi samt neurologi från Danmark, Frankrike, Tyskland, Chile, Argentina och Cuba. 20 års erfarenhet av arbete med Zonterapi i Danmark, 23 år i Argentina samt f.n. 13 år i Spanien. Över 36 års erfarenhet av forskning av Reflexologiska terapier har skapat metoden känd som Ansiktszonterapi.

År 2001 belönades hon med tre utmärkelser av O.M.H.S. för sitt arbete med reflexologi i Argentina. Samma år blev hennes metod erkänd av den Danska statens behandlingscenter för hjärnskadade. År 2003 inleddes med initiativ av Rigshospitalet i Köpenhamn ett forskningsprojekt om metodens effekter.

Metoden användsbl.a. i Spanien, England, Sverige, Norge, Danmark Finland, Polen, Holland, Japan, Mexiko, Australien, Canada, USA och spridningen fortsätter 

Lone och Marcelo
Gå tillbaka