Meditation

Bergsmeditation

– är en metod till självkännedom och personlig utveckling.
– är ett redskap som hjälper dig att utveckla din intuition.- ger dig ett sätt att upptäcka dina dolda potentialer.

– hjälper dig att hitta lösningar genom att finna val.
– säger inte vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Den hjälper dig förstå mer om dig själv.

– är en metod för att förstå sina egna känslor och att sätta ord på dem.
– kan när man lärt sig metoden, användas på egen hand.

Bergsmeditationen är en teknik som hjälper oss att komma bakom den mask vi oftast bär och för oss till vår inre värld av känslor, bilder, färger och symboler. Den ger oss möjlighet att skapa en länk mellan vårt logiska tänkande och våra känslomässiga resurser. Bergsmeditationen ger inga omedelbara svar men för varje gång den utövas kommer vi ett steg närmare oss själva. Bergsmeditationen fungerar bäst i en grupp men kan även användas på egen hand. När meditationen används regelbundet, blir den en källa till stöd och insikt.

Syftet med Bergsmeditationen är att alla nya insikter tillsammans erbjuder valmöjligheter att lämna gamla beteendemönster som inte gagnar våra personliga mål samt tillåta oss att bli känslomässigt mer intelligenta och ta större ansvar för vårt sätt att leva.

Grundaren till Bergsmeditationen Terry Evans har arbetat med metoden i många år. Inspirationen till att utveckla metoden kom när Terry insåg att intuition och fantasi kan vara möjliga och värdefulla redskap att använda inom området personlig utveckling samt möjliggör för användaren att skapa en relation till den omedvetna världen inom oss. Bergsmeditationen har introducerats i Sverige, Island och Storbritanien.

Om du är intresserad av att lära dig Bergsmeditationen kan du antingen delta i en Bergsmeditationsgrupp som leds av en auktoriserad ledare eller delta i en av Terry Evans workshop.

Vill du sitta med i min grupp (liten grupp 5-6 personer)  
ring för mer info och intresseanmälan.
tel. 070-881 25 66

www.creativexperiences.com
tidskrift: www.ascala.se
tuvan_interior_1_2

Meditation

Ordet Meditation kommer från det latinska ordet Meditato och betyder: övertänkande, eftersinnande, övning, förberedelser. Det finns en mängd olika former av meditation. Om du är ovan börja gärna med att meditera en kort stund tio minuter för att när du blivit mer van öka på tiden. Meditera kan du göra hemma, på jobbet eller precis var du än är. Allt som behövs är en plats där du kan få lugn och ro, att du kan sitta bekvämt och använda ditt eget tänkande.

Meditation kan beskrivas som passiv koncentration utan ansträngningar. Det kommer hela tiden att dyka upp tankar och idéer. Det är viktigt att inte hålla kvar vid dem, utan se på dem och sedan släppa dem. De saker som dyker upp är tanke-processer som pågår inom dig, en del av ditt undermedvetna som visar sig. När du stillar dina tankar kommer du att föras in i ett meditativt tillstånd.

Regelbunden meditation skapar lugn och ro.

Vad är syftet med att meditera?

– Att lära sig slappna av och hitta ett inre lugn.
– Släppa oro och stress.
– Få en bättre sömn.
– Få en större självkännedom och självkänsla.
– Bli medveten utåt, se på omgivningen med klarare ögon.
– Förbättra koncentrationen och öka kreativiteten.
– En egen stund du unnar dig, för att du värnar om dig själv.