Utbildningar

 

År 1992 fick jag min första alternativa behandling. Den öppnade upp dörrar till en ny värld kändes det som, något helt nytt  i mitt liv. Jag började använda mina sinnen på ett nytt sätt, se med nya ögon känna och uppleva. Jag startade upp en alternativbutik och tog tjänstledigt från mitt ordinarie arbete, samtidigt som jag började gå olika alternativa utbildningar. Två år senare beslutade jag att satsa fullt ut med min verksamhet och lämnade förskolläraryrket. Det har hela tiden funnits en röd tråd genom valen av mina utbildningar.

* År 1993 gick jag min första alternativa utbildning, Reiki steg I för Eva Billberg och två månader senare steg II. Praktiserade reiki på mig själv, min familj och vänner fram till våren 1995. Då  kompletterade jag med att ta sista steget Masterutbildningen, där man även lär sig att själv hålla i Reikiutbildningar. Mina lärare var Lilian Björntorp och Rolf Pettersson. Hösten 1995 höll jag min första reikikurs.

* År 1995 lärde jag mig av terapeuten och healern Nancy Johnsson ett speciellt sätt att ge  Chakrabalansering på med hjälp av bergkristaller.  Hon var en framgångsrik och omtyckt healer, verksam i New York.

* År 1997 en kortare utbildning i Kinesiologi  på Göteborgs Gymnastiska Institut (GGI).

* År 1999 blev jag diplomerad Bergsmeditationsledare av Terry Evans och har alltsedan dess haft meditationsgrupper.
I samband med detta avvecklade jag butiksdelen i min verksamhet och påbörjade en ettårig friskvårdsterapet/ massage utbildning på heltid GGI (Göteborgs Gymnastiska Institut).

* Ett år senare sommaren år 2000  var jag klar med utbildningen och diplomerad. Började därefter att arbeta enbart som friskvårdsterapeut massör och kursledare. En stor spännande utmaning!
* På hösten samma år avslutade jag en tvåårig Mental Mediumship utbildning för Terry Evans.
H
ar fortsatt gå kortare kurser workshops i mediumskap för olika lärare. Allt för att lära mer och framförallt för att praktisera med handledning. Några av lärarna är bl.a Judith Siemens, Collin Bates, Anita Back. Det dröjde några år innan jag hittade mitt personliga sätt att använda medialiteten på. 

* År 2001 kompletterade jag den klassiska massagen med Relaxmassage av Evy Rönnestad.

* År 2002 fortsatte jag gå healingutbildningar, nu i Karuna Reiki® steg I, II till Masternivå. Mina olika lärare  var Matthew Sword, Ania Munay och Ingeborg Jonsson. När jag genomgått Masternivån  med Ingeborg kände jag mig redo att utöka min kursverksamhet med dessa metoder.

* År 2003 fick jag möjligheten att gå en utbildning för två underbara erfarna kursledare Ania och Magnus Munay, på en vacker kraftfull plats Soludden i Stockholms skärgård. Där fick vi lära och  praktisera olika metoder från schamansk tradition.
Under detta år 
utvecklade jag även min massage med ytterligare en utbildning i Fibromassage  på Axelssons Institut med  Stefan Göthager. Det är en mjuk välgörande massageform och med kostråd och avslappning.

* År 2005 påbörjade jag den Kranio Sakrala grundutbildningen på Bröderna Tranbergs Institut och avslutade med en teoretisk/praktisk tentamen efter ett år. Jag blev godkänd men ej diplomerad eftersom det då även krävs 30 poäng basmedicin. Kranio Sakral terapi är en mycket omfattande utbildning med många olika fördjupningskurser.
* Under sommaren gick jag sista kursdelen  i Lama Fera, en Tibetanska healing metod. Min lärare var Lena Nilsson som även arrangerade resor till Indien. Sedan dess har jag regelbundet både behandlat och undervisat i Lama Fera.

* År 2006 tog jag min praktiska/teoretiska examen och blev diplomerad i Ansiktszonterapi av min lärare Peter Nykänen NICTAB som då ansvarade för utbildningarna i Norden. Utbildningen varvades med teori och ett visst antal gjorda behandlingar mellan kurstillfällena. 

* År 2009 besökte jag för första gången ett hälso retreat i Brasilien som gjorde ett mycket starkt intryck på mig. Det blev delvis en vändpunkt i min verksamhet. Jag tog med en Kristallbädd hem till Sverige som nu finns med bland de alternativa behandlingar som erbjuds. Började assistera gruppresor och fortsatte efter några år i egen regi att guida mindre grupper. 

* År 2010 gick jag en utbildning i In-siktskällans Healingskola med Anita Back. Diplomerades av Anita i filosofi, teori, anatomi och  i den praktiska delen även av Anita Borg.

*  År 2012 påbörjade jag en 9 månaders Quantumfysisk Mentorutbildning vid Bröderna Tranbergs Institut.

* År 2015 maj gick jag en kurs i Taktil massage på GGI. Ett bra komplement till de övriga massagemetoder som erbjöds.
* Samma år började jag gå ett antal  helgkurser för Anders Knutas. Det blev en vändpunkt i min helhetssyn vad som är viktigt för ett välbefinnande. Vi fick lära oss hur olika energier fungerar, förstå hur de påverkar oss samt praktisera. Dessa kurser öppnade verkligen upp. Vi kan inte längre ”stoppa huvudet i sanden” för det som händer runt om oss, i vårt samhälle och hur det påverkar oss alla. Blev åter påmind om vårt ansvar över de val vi gör i livet. Vikten av vårt inre arbete, att vara grundad och stå i vår egen kraft för att kunna stå emot de tunga energier som breder ut sig. Viktigt att fokusera på Ljus och Kärlek! 

* År 2016 uppgraderade jag några tidigare utbildningar med bl.a Karin Möller mycket kunnig med pendeln som verktyg och Christine Ingemarsdotter i bindvävsmassage. 
Under detta år  bestämde jag mig för att ta ett längre uppehåll med mina små guidade gruppresor till Brasilien och som sedan genererade till beslutet att ej fortsätta.  Insåg att det blev ett alltför tidskrävande arbete med planering och engagemang inför varje resa och som påverkade min övriga verksamhet och fritid. Prioritera blev nödvändigt. 
 
* År 2017 
På våren råkade jag ut för några handledsfrakturer som orsakade att jag ej kunde fortsätta erbjuda mina massage behandlingar. Det gav mig tillfälle till reflektion över min verksamhet som resulterade i att efter rehab fortsätta lägga ännu mer fokus och utveckla mina övriga behandlingstekniker.

Min drivkraft under åren som gått har varit att hjälpa andra människor på bästa sätt och samtidigt själv jobba med min personliga utveckling.
Lärt mig fler olika behandlingstekniker gamla beprövade som nya, för att ha en större bredd att lättare kunna hjälpa människor till bättre hälsa och välbefinnande. 
Har lärt mig att ej låta oro och rädslor ta över, förstå hur mycket det påverkar oss tar energi!  
Lärt mig förstå hur viktigt det är att vara i balans för välmående och en god hälsa!
Hur sårbart vårt chakrasystem är! Hur mycket ett obalanserat chakrasystem påverkar oss när vi gör val, fattar viktiga beslut! 
Se tänka känna helhet!
Se möjligheter, ej fokusera på hinder! 
Gå in i stillhet, där vi har svaren!
Vara sann mot mig själv, lyssna och lita till min intuition och magkänsla, lyssna till mitt Hjärta och Våga följa det i handling!
Min intention är att fortsätta vara nyfiken öppen för det okända, utforska lära nytt, delge av mina egna kunskaper och erfarenheter.